Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Từ 1/5/2011, lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng

5402724 (Chinhphu.vn) - Ngày 4/4, Chính phủ ban hành quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2011 là 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với mức lương 730.000 hiện đang áp dụng. Từ 1/5 tới sẽ áp dụng mức lương tối thiểu mới là 830.000 đồng/tháng - Ảnh minh họa Chính phủ quy định, mức lương tối thiểu chung trên được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở...

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________ ĐƠN XIN XÉT TUYỂN Kính gửi : ………………………………………...………………….. ………………………………………………...………….. Tôi tên là: ………………………………………… Giới tính (nam, nữ) ….……..….Sinh ngày: ............ tháng ............ năm …………… Dân tộc: ……………………….Nơi sinh: …..………………………………………………………………………….Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………, thuộc hệ ……………………………..Trình độ chuyên môn: …………………….., chuyên ngành ………….…………….,năm tốt nghiệp …............., được xếp loại tốt nghiệp (hoặc điểm) …….……………,của trường ……………………………………………………………………………Trình độ ngoại ngữ: …………………………, trình...

Về việc xét tuyển viên chức năm 2009

1725830 UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG XTVC SỞ GD-ĐT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: ...

Mẫu đơn xét tuyển

1717766 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________ ĐƠN XIN XÉT TUYỂN Kính gửi : ………………………………………...………………….. ………………………………………………...………….. Tôi tên là: ………………………………………… Giới tính (nam, nữ) ….……..….Sinh ngày: ............ tháng ............ năm …………… Dân tộc: ……………………….Nơi sinh: …..………………………………………………………………………….Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………, thuộc hệ ……………………………..Trình độ chuyên môn: …………………….., chuyên ngành ………….…………….,năm tốt nghiệp …............., được xếp loại tốt nghiệp (hoặc điểm) …….……………,của trường ……………………………………………………………………………Trình độ ngoại ngữ: …………………………, trình...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1717683 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 14/2006/QĐ-BNV NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HỒ SƠCÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Căn cứ Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày...

Mua lý lich 1A

1717429 UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ...