Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Gốc > Tin mới > Thông báo >

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________
 
ĐƠN XIN XÉT TUYỂN
 
Kính gửi : ………………………………………...…………………..
  ………………………………………………...…………..
 Tôi tên là: ………………………………………… Giới tính (nam, nữ) ….……..….Sinh ngày: ............ tháng ............ năm …………… Dân tộc: ……………………….Nơi sinh: …..………………………………………………………………………….Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………. Trình độ giáo dục phổ thông: ………………, thuộc hệ ……………………………..Trình độ chuyên môn: …………………….., chuyên ngành ………….…………….,năm tốt nghiệp ….............,  được xếp loại tốt nghiệp (hoặc điểm) …….……………,của trường ……………………………………………………………………………Trình độ ngoại ngữ: …………………………, trình độ tin học ……………………..Nay tôi làm đơn xin xét tuyển vào công việc : ………………………………………Nguyện vọng (1) được công tác: (tên đơn vị hoặc tên huyện, thị xã, thành phố): ...… ………………………………………………………………………………………...Nếu không được như nguyện vọng (1) nêu trên, tôi (chấp nhận, hay không chấp nhận) ………………………… công tác tại bất cứ đơn vị nào khác được phân công. Kèm theo hồ sơ xin xét tuyển này gồm có: (Hồ sơ nộp không trả lại)1.     Đơn xin xét tuyển (theo mẫu).2.     Lý lịch cán bộ, công chức (mẫu 1aBNV/2007) có dán ảnh và xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.3.     Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ).4.     Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế cấp còn giá trị.5.     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng) gồm có:…………..……….……………………...……………………………....………………...............................................................................................6.     Bì thư có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ.          Nếu được tuyển dụng, tôi xin cam đoan tuyệt đối chấp hành mọi quy định của Nhà nước./.
    ………………., ngày …… tháng …… năm ………
    Người viết đơn
    (Ký và ghi rõ họ tên)
     
 
Nhắn tin cho tác giả
Hồ Tuấn Thanh @ 14:51 06/08/2009
Số lượt xem: 789
Số lượt thích: 1 người (trần thị tâm)
 
Gửi ý kiến