Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Gốc > Tin mới > Thông báo >

Về việc xét tuyển viên chức năm 2009

   UBND TỈNH KIÊN GIANG                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỘI ĐỒNG XTVC SỞ GD-ĐT                                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

   Số:          /TB-SGD&ĐT                                 Rạch Giá, ngày 16  tháng 6  năm 2009

 THÔNG BÁO  Về việc xét tuyển viên chức năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo                               Thực hiện Thông tư số 10/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 19/2/2004 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDDT-BNV ngày 23/8/2006 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế ở các cở giáo dục công lập;Căn cứ nhu cầu viên chức, nhân viên của các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT quản lý năm học 2009-2010 và chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo đã được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang xin thông báo về việc xét tuyển viên chức, nhân viên các Trường THPT và các đơn vị trực thuộc sở GD&ĐT quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2009 -2010 như sau: 1. Đối tượng xét tuyển:Công dân Việt Nam tốt nghiệp các khoa sư phạm, các trường sư phạm và các cơ sở giáo dục khác; cán bộ, viên chức đang hợp đồng (chờ xét tuyển) trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Sở GD-ĐT quản lý có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức quy định. 2. Điều kiện xét tuyển:Người đăng ký xét tuyển phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 đến dưới 45 tuổi.- Có đơn xin xét tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 3. Tiêu chuẩn xét tuyển dụng: a. Giáo viên:* Giáo viên Trung học cơ sở (mã số ngạch 15a.202): Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp trường cao đẳng (hoặc đại học khác) về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở cấp 2 thì phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ GD-ĐT.* Giáo viên Trung học phổ thông (mã số ngạch 15.113): Tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên; nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trong chương trình trường trung học phổ thông thì phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ GD-ĐT.Có chứng chỉ A ngoại ngữ. Riêng giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B của một ngoại ngữ khác. b. Nhân viên các loại:* Thư viện viên (mã số ngạch 17.170): - Tốt nghiệp Đại học thư viện (nếu Đại học ngành khác phải qua lớp bồi dưỡng trình độ Đại học thư viện).- Biết một ngoại ngữ trình độ B (đọc, dịch được sách chuyên môn)* Thư viện viên trung cấp (mã số ngạch 17.171): - Tốt nghiệp Trung cấp thư viện (nếu tốt nghiệp trung cấp ngành khác phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ trình độ trung học thư viện).- Biết một ngoại ngữ trình độ A.* Nhân viên Văn thư (mã số ngạch 01.008):  - Tốt nghiệp phổ thông trung học, chữ viết đẹp, rõ ràng.- Tốt nghiệp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư 3 tháng trở lên (hoặc trung cấp tin học).* Thủ quỹ cơ quan đơn vị (mã số ngạch 06.035):     Tốt nghiệp phổ thông trung học, chữ viết đẹp, rõ ràng.* Kế toán viên trung cấp (mã số ngạch 06.032):    Tốt nghiệp trung cấp kế toán.* Kế toán viên (mã số ngạch 06.031): - Tốt nghiệp Đại học tài chính kế toán.- Biết một ngoại ngữ (đọc hiểu tài liệu kế toán). 4.Số lượng dự kiến xét tuyển:           a. Nhân viên: - Thư viện viên                          (17.170)       :  05- Thư viện viên Trung cấp         (17.171)       :  05- Kế toán viên trung cấp            (06.032)       :  05- Y tá chính                              (16.121)       :  04   - Y tá                                                 (16.122)       :  04    b. Giáo viên:
Môn Giáo viên THCS Giáo viên THPT
Văn   12
Sử   2
Địa   6
Toán   16
  14
Hóa   21
Giáo dục công dân   14
Sinh   6
Tiếng Anh   23
Thể dục - GDQP 5 40
Mỹ thuật 3  
Âm nhạc 1  
Công nghệ 1 34
Tin học 4 26
 5. Hồ sơ dự tuyển gồm có:- Đơn xin xét tuyển (theo mẫu).- Bản khai lý lịch (mẫu 01a-BNV/2007) có dán ảnh và xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.- Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ).- Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp. (không quá 6 tháng tính đến ngày Hội đồng xét tuyển họp xét)- Bằng tốt nghiệp sư phạm (bản sao, có công chứng). - Các văn bằng chứng chỉ có liên quan đến ngạch xét tuyển (bản sao, có công chứng). - Một bì thư có dán tem (ghi rõ họ và tên, địa chỉ liên hệ).Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 23 cm.6. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ xét tuyển:-  Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT- Thời gian: Từ ngày 15/7/2009 đến 15/8/2009           Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Kiên Giang hoặc liên hệ qua điện thoại số  0773 869 405 để biết thêm chi tiết./.            Nơi nhận:                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG     - Sở Nội vụ;- Các trường THPT;- Các đơn vị trực thuộc;- Lưu HĐXTVC, TCCB.                                PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT                                                                                              HUỲNH QUỐC KHÁNH

                                   

                             BẢNG CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN 
Nhắn tin cho tác giả
Hồ Tuấn Thanh @ 14:50 06/08/2009
Số lượt xem: 1265
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến