Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên võ phú quí
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 140 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lý Ngọc Trinh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Trung Trực
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 233 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 4975 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Thanh Điền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 63 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên GS. TSKH. Lương Thế Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Boé Phụng
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 2
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Phượng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuongkg2013
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Thanh Vân 1
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Tin học
Điểm số 84 (xem chi tiết)

11445.jpg";i:1;i:60;i:2;i:45;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Lê Toàn Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 38149 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Mỹ Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 5213 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 2571 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hồ Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Ngô Sỹ Liên
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Sinh học, GDCD - GDNGLL
Điểm số 1545 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Mỹ Khá
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị PCĐ
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Kiều Văn Quốc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Võ Trường Toản
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 92 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Minh Nhựt
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 130 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Đức Hậu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Rạch Giá
Tỉnh/thành Kiên Giang
Điểm số 100 (xem chi tiết)