Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Thanh Liêm
Ngày gửi: 08h:34' 25-11-2009
Dung lượng: 560.5 KB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 5
THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH
2
a. Điều chỉnh độ rộng cột :
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột đến khi xuất hiện dấu
- Nhấp giữ chuột và điều chỉnh độ rộng cột tùy ý
b. Thay đổi độ cao của các hàng:
- Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai hàng khi xuất hiện dấu
- Nhấp giữ chuột và thay đổi độ cao hàng tùy ý
* Lưu ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó.
1. Điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng
3
2. Chèn thêm cột , Chèn thêm hàng :
a) Chèn thêm một cột :
- Nháy chọn 1 cột
- Vào Insert và chọn Columns.
b) Chèn thêm một Hàng :
- Nháy chọn 1 Hàng
- Vào Insert và chọn Rows.

.
* Lưu ý: Nếu chọn trước nhiều cột hay nhiều hàng, số cột hoặc số hàng mới được chèn thêm sẽ đúng bằng số cột hay số hàng em đã chọn.
4
a) Xoá một cột
- Nháy chọn một cột
- Chọn Edit  Delete  Entire Column
3. Xoá cột , Xoá hàng
b) Xoá một hàng
- Nháy chọn một hàng.
- Chọn Edit Delete  Entire Row
5
4. Sao chép và di chuyển dữ liệu , công thức
Sao chép :
- Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn sao chép.
- Nháy nút Copy trên thanh công cụ hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl+C)
- Chọn ô muốn đưa thông tin được sao chép vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl+V)
Lưu ý: Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
6
b) Di chuyển :
- Chọn ô hoặc các ô có thông tin muốn di chuyển .
- Nháy nút Cut trên thanh công cụ hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl+X)
- Chọn ô muốn đưa thông tin được di chuyển vào.
- Nháy nút Paste trên thanh công cụ hoặc ấn tổ hợp phím (Ctrl+V)
* Lưu ý:
- Khi di chuyển nội dung các ô có chứa địa chỉ , các địa chỉ trong công thức không điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên).
- Khi thực hiện các thao tác trên trang tính . Nếu thực hiện nhầm , ta nháy chuột vào nút lệnh Undo trên thanh công cụ để khôi phục lại trạng thái trước đó
4. Sao chép và di chuyển dữ liệu , công thức
7
Kết thúc
 
Gửi ý kiến