Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Thanh Liêm
Ngày gửi: 08h:39' 25-11-2009
Dung lượng: 963.0 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người
BÀI 8 : SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
2
Sắp xếp dữ liệu
Lọc dữ liệu
Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất
BÀI 8 : SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
3
1. Sắp xếp dữ liệu: ( Có 2 cách )
(Ascending) Tăng dần
(Descending) Giảm dần
Cách 1: ( Dùng nút lệnh )

Nháy chuột vào ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu.
Nháy chuột vào một trong hai nút sau .
4
* Lưu ý
Nếu không nhìn thấy các nút lệnh trên thanh công cụ . Ta thực hiện các bước sau:
+ Nháy chuột vào nút ▼ trên thanh công cụ
+ Chọn Add or Remove Buttons  Standard
+ Nháy chuột để đánh dấu nút lệnh cần hiển thị
5
1. Sắp xếp dữ liệu:
Cách 2: ( Dùng Menu lệnh )

Tô khối dữ liệu cần sắp xếp .
Vào Data  Chọn Sort .
+ Chọn Sort by : Là ưu tiên 1
+ Chọn Then by : Là ưu tiên 2
+ Chọn Then by : Là ưu tiên 3
6
7
2. Lọc dữ liệu:
+ Tô khối toàn bộ dữ liệu cần lọc.
+ Vào Data  Filter, chọn Auto Filter.
+ Nháy chuột vào nút ▼ trên hàng tiêu đề để lọc
8
* Lưu ý
- Để hiển thị lại tất cả các dữ liệu ta vào Data / Filter /Show All hoặc nháy chuột vào mũi tên ▼ màu xanh của cột đó và chọn All.
- Để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại lệnh Data / Filter và nháy chuột xoá đánh dấu AutoFilter trên bảng chọn Filter.
9
3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất):
- Nháy chuột vào mũi tên ▼ trên tiêu đề cột
- Chọn (Top 10…) → Xuất hiện bảng.
+ Chọn Top : là giá trị lớn nhất.
+ Chọn Bottom : là giá trị nhỏ nhất.
( Chọn các số 1, 2, 3 …để định số hàng cần lọc giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất).
10
Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc
Chọn Top ( lớn nhất ), hoặc Bottom ( nhỏ nhất )
11
Kết thúc
 
Gửi ý kiến