Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Thanh Liêm
Ngày gửi: 21h:55' 30-11-2009
Dung lượng: 717.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 9
TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ
2
Em hãy quan sát bảng dữ liệu sau và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
Phải mất một khoảng thời gian nhất định để so sánh và phân tích số liệu.
Sẽ khó khăn hơn nếu bảng tính nhiều hàng và cột.
3
Em hãy quan sát biểu đồ và đưa ra nhận xét so sánh số lượng học sinh giỏi của từng lớp trong khối 7
Biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu sinh động và trực quan.
Dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
4
1. Một số loại biểu đồ
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường gấp khúc
Biểu đồ hình tròn
Dùng để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột
của bảng dữ liệu.
Dùng để so sánh dữ liệu
và dự đoán xu thế tăng
hay giảm của dữ liệu.
Dùng để mô tả tỷ lệ
của từng dữ liệu
so với tổng các dữ liệu.
5
2. Tạo biểu đồ
Để tạo một biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau đây:
Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.
Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi). Kết quả được biểu đồ sau:
6
Bước 1 – Chọn dạng biểu đồ
2. Tạo biểu đồ
7
Dạng biểu đồ nào là thích hợp nhất để giúp cô Hoa đưa ra nhận xét dễ dàng và nhanh nhất? Tại sao?
8
Bước 2 – Xác định miền dữ liệu để vẽ biểu đồ
2. Tạo biểu đồ
9
Bước 3 – Các thông tin giải thích biểu đồ
2. Tạo biểu đồ
10
Bước 4 – Chọn vị trí đặt biểu đồ
As object in: chèn biểu đồ vào trang tính chứa danh sách dữ liệu.
As new sheet: một trang tính mới được tạo ra và biểu đồ được chèn vào trang đó.
2. Tạo biểu đồ
11
Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau) sẽ được đặt theo ngầm định.
Trên từng hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước.
Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không?
Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?
12
4. Chỉnh sửa biểu đồ
Thay đổi kiểu biểu đồ
13
Sao chép biểu đồ vào văn bản Word
Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.
Mở văn bản Word và nháy nút lệnh Paste trên thanh công cụ của Word.
4. Chỉnh sửa biểu đồ
14
Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất của từng ngành qua từng năm?
Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ?
15
Dùng biểu đồ dạng nào bây giờ??
16
TRẮC NGHIỆM
17
Phải xoá biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.
Hãy chọn câu trả lời đúng.
Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp
Nháy nút trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp
Đáp án khác
Câu 1: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể
18
Câu 2: Cho bảng thống kê sử dụng đất ở Việt Nam. Hãy chọn dạng biểu đồ thích hợp nhất để nhận xét tình hình sử dụng đất ở nước ta.
Biểu đồ cột
Biểu đồ đường gấp khúc
Biểu đồ hình tròn
Biểu đồ dạng khác
19
Minh họa dữ liệu trực quan
Dễ so sánh dữ liệu
Dễ tính toán hơn
Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu
Câu 3: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì? Hãy chọn những đáp án đúng
20
Hàng đầu tiên của bảng số liệu
Cột đầu tiên của bảng số liệu
Toàn bộ dữ liệu
Phải chọn trước miền dữ liệu, không có ngầm định
Câu 4: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định
miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?
21
Kết thúc
 
Gửi ý kiến