Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Thanh Liem
Ngày gửi: 09h:01' 25-11-2009
Dung lượng: 931.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Lớp 7
BÀI 4
SỬ DỤNG HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Ví dụ : Tính trung bình cộng của 3, 10, 2.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
=(3+10+2)/3
=(A1+A2+A3)/3
=Average (A1,A2,A3)
=Average (3,10,2)
Khi nhập hàm vào một ô tính , giống như với công thức , dấu = ở đầu là kí tự bắt buộc phải nhập , sau đó đến tên hàm theo đúng cú pháp
2. Cách sử dụng hàm
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(3,10,2)
4. Nhấn Enter
5
a. Hàm Tính Tổng: SUM
Cú Pháp
VD1: Tính tổng 3 số 15 , 24 , 45
Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ?
Chú ý : Hàm Sum còn cho phép sử dụng địa chỉ các khối trong công thức . Điều này làm đơn giản việc liệt kê các giá trị tính toán
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính :
= SUM (Số 1 , Số 2 , … , Số n)
= SUM(15,24,45) = 15 + 24 + 45
 Kết quả =
84
VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13
Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8
= SUM(A1,B1,C1,D1) = 17 + 13 + 6 + 8
 Kết quả =
44
= SUM(A1,B1,10) = 17 + 13 + 10
 Kết quả =
40
= SUM(A1:D1) = 17 + 13 + 6 + 8
 Kết quả =
44
b. Hàm tính trung bình cộng ( Bình quân ) : AVERAGE
Cú Pháp
VD1: Tính trung bình 3 số 15 , 24 , 45
Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ?
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính :
= AVERAGE (Số 1 , Số 2 , … , Số n)
= AVERAGE(15,24,45) = (15+24+45)/3
 Kết quả =
28
VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13
Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8
= AVERAGE(A1,B1,C1,D1) = (17+13+6+8)/4
 Kết quả =
11
= AVERAGE(A1,B1,6 ) = (17+13+6)/3
 Kết quả =
12
= AVERAGE(A1:D1) = (17+13+6+8)/4
 Kết quả =
11
c. Hàm tìm số lớn nhất : MAX
Cú Pháp
VD1: Tìm số lớn nhất trong 3 số : 15 , 24 , 45
Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ?
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính :
= MAX (Số 1 , Số 2 , … , Số n)
= MAX(15,24,45)
 Kết quả =
45
VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13
Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8
= MAX(A1,B1,C1,D1)
 Kết quả =
17
= MAX(A1,B1,6,8 )
 Kết quả =
17
= MAX(A1:D1)
 Kết quả =
17
d. Hàm tìm số nhỏ nhất : MIN
Cú Pháp
VD1: Tìm số nhỏ nhất trong 3 số : 15 , 24 , 45
Em có nhận xét gì về cách viết biến của hàm này ?
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính :
= MIN (Số 1 , Số 2 , … , Số n)
= MIN(15,24,45)
 Kết quả =
15
VD2: Giả sử Ô A1 chứa 17 , Ô B1 chứa 13
Ô C1 chứa 6 , Ô D1 chứa 8
= MIN(A1,B1,C1,D1)
 Kết quả =
6
= MIN(A1,B1,6,8 )
 Kết quả =
6
= MIN(A1:D1)
 Kết quả =
6
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học tốt
10
9
 
Gửi ý kiến