Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lop 9/3 nam hoc 2013-2014
Người gửi: Lê Chí Huỳnh
Ngày gửi: 19h:18' 08-09-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 432
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC HỌC SINH THÂN MẾN
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA
VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
1. Định lí:
?1. so sánh và
Giải
Vậy:
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
1. Định lí:
* Định lí:
Với hai số a không âm và số b dương, ta có:
* Chứng minh:
Vì a ≥ 0 và b > 0 nên xác định và không âm
Ta có:
Vậy:
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
2. Áp dụng:
a. Quy tắc khai phương một thương:
Muốn khai phương một thương (trong đó a ≥ 0 và b > 0), ta có thể lần lượt khai phương từng số a và b, rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai.
* Ví dụ 1: Tính
Giải
(SGK)
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
?2. Tính
Giải
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
2. Áp dụng:
b. Quy tắc chia hai căn bậc hai:
Muốn chia căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.
* Ví dụ2: Tính
Giải
(SGK)
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
?3. Tính
Giải
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
2. Áp dụng:
* Chú ý:
Một cách tổng quát, với hai biểu thức A không âm và B dương ta có:
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Ví dụ 3. Rút gọn
Giải
Vậy:
(Với a > 0)
Vậy:
Với a > 0
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
?4. Rút gọn biểu thức, với a, b không âm
Giải
Vậy:
Vậy:
(với a ≥ 0)
(với a ≥ 0)
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Bài 28 tr 18 SGK
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Bài 29 tr 19 SGK
Bài 30 tr 19 SGK
§4. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG
Vì x > 0 và y  0
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem lại các quy tắc đã học.
Xem lại bài tập đã sửa trên lớp.
Làm bài tập còn lại trong SGK.
Chuẩn bị trước phần Luyện tập
LUYỆN TẬP
 
Gửi ý kiến