Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

Bài 6. Định dạng trang tính

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quan Thanh Liêm
Ngày gửi: 08h:36' 25-11-2009
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 140
Số lượt thích: 0 người
1
BÀI 6
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
1. Định dạng phông chữ , cỡ chữ , kiểu chữ :
2. Chọn màu phông :
3. Căn lề trong ô tính :
4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số :
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính :
2
1
2
Các em hãy nhận xét và so sánh về hai trang tính?
3
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Chọn phông chữ
Chọn cỡ chữ
Chọn kiểu chữ đậm
Chọn kiểu chữ nghiêng
Chọn kiểu chữ gạch chân
Em hãy cho biết thanh công cụ định dạng có những nút lệnh gì?
4
1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
3. Chọn phông chữ thích hợp
a. Thay đổi phông chữ :
2. Nháy mũi tên
ở ô Font
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
- Nháy chuột vào mũi tên ở ô Font
- Chọn phông chữ thích hợp
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Excel
5
1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
2. Nháy mũi tên ở ô Size
3. Chọn cỡ chữ thích hợp
b. Thay đổi cỡ chữ :
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
- Nháy chuột vào mũi tên ở ô Size
- Chọn cỡ chữ thích hợp
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Excel
6
1. Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
2.Nháy nút B để chọn chữ đậm
 chọn 2 nút B và I
 chọn 2 nút I và U
c. Thay đổi kiểu chữ :
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
- Nháy chuột vào các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng
+ Chữ đậm : B
+ Chữ nghiêng : I
+ Chữ gạch chân : U
* Có thể kết hợp nhiều kiểu chữ :
+ Vừa đậm vừa nghiêng :
+ Vừa nghiêng vừa gạch chân :
+ Vừa đậm vừa nghiêng vừa gạch chân :
 chọn 3 nút B,I và U
1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ
Excel
7
1. Chọn ô hoặc nhiều ô muốn thay đổi màu chữ
2. Nháy mũi tên ô Font Color
3. Chọn màu thích hợp
Muốn tô màu cho văn bản trong trang tính thì ta làm như thế nào?
2. Chọn màu chữ :
- Chọn ô (hoặc các ô) muốn thay đổi màu chữ
- Nháy chuột vào mũi tên ở ô Font Color
- Chọn màu chữ thích hợp
Excel
8
Căn lề trái ô
Căn giữa ô
Căn lề phải ô
1. Chọn các ô có nội dung cần căn lề
2. Nhấn nút để căn giữa các ô tính
- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng nội dung
- Nháy chuột vào các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng
+ Căn lề trái : ( Left )
+ Căn lề giữa : ( Center )
+ Căn lề phải : ( Right )
3. Căn lề trong ô tính :
Excel
9
Căn chỉnh dữ liệu trong nhiều ôÔ A2 có nội dung “Sổ điểm lớp 7A”
Muốn căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (từ cột A  H), có thể làm như thế nào?
3. Căn lề trong ô tính :
10
1. Chọn các ô cần căn chỉnh dữ liệu vào giữa
2. Nháy vào nút Merge and Center
3. Căn lề trong ô tính :
* Để căn lề cho dữ liệu vào giữa các ô ta làm như sau :
- Chọn các ô cần căn dữ liệu vào giữa
- Nháy chuột vào nút lệnh Merge and center
Excel
11
Giảm một chữ số thập phân
Tăng một chữ số thập phân
1. Chọn ô cần giảm chữ số thập phân
2. Nháy nút
4. Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số :
- Chọn ô (hoặc các ô) cần làm tăng hoặc giảm số thập phân
- Nháy chuột vào các nút lệnh trên thanh công cụ để định dạng
+ Tăng số lẻ thập phân :
+ Giảm số lẻ thập phân :
* Lưu ý : Khi làm giảm bớt chữ số thập phân, chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc làm tròn số.
Excel
12
2. Nháy mũi tên ở nút Fill Color
3.Nháy chọn màu nền thích hợp
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính :
a. Tô màu nền :
1. Chọn các ô cần tô màu nền
- Chọn ô (hoặc các ô ) cần tô màu nền
- Nháy chuột vào mũi tên ở ô Fill Color
- Chọn màu nền thích hợp
Excel
13
b. Kẻ đường biên :
5. Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính :
Chọn kiểu đường biên trong khung Style
Chọn Outline đề làm đường biên ngoài
Chọn Inside để làm đường bên trong
OK
Chọn thẻ Border
- Chọn các ô cần làm đường biên
- Nháy chuột vào nút lệnh Format  Cells
- Chọn thẻ Border .
+ Chọn các kiểu đường biên trong Khung Style
+ Chọn Outline để làm đường biên ngoài
+ Chọn Inside để làm đường bên trong
- Chọn OK
Excel
14
Kết thúc
 
Gửi ý kiến