Chào mừng quý vị đến với website của Phòng TCCB

de kiem tra toan chuong 3 . dai so 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: trang rieng le chi huynh
Người gửi: Lê Chi Huynh
Ngày gửi: 19h:31' 13-03-2013
Dung lượng: 104.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 3x + y = 4 B. (x – 3)(2x + 1) = 0 C. 0x + 5 = – 7 D. 3x = x – 8
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình 2x – 4 = 0 ?
A. 2x = – 4 B. (x – 2)(x2 + 1) = 0 C. 4x + 8 = 0 D. – x – 2 = 0
Câu 3: Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 6 có nghiệm x = 5 ?
A. m = 2 B. m = – 2 C. m = 3 D. m = – 3
Câu 4: Phương trình x(x – 1) = x có tập nghiệm là:
A. S = {0; 2} B. S = {0; – 2} C. S = {1; 4} D. S = {– 1; – 4}
Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x ≠ 0 B. x ≠ – 3 C. x ≠ 0; x ≠ 3 D. x ≠ 0; x ≠ – 3
Câu 6: Phương trình x2 – 1 = 0 có tập nghiệm là:
A. S = B. S = {– 1} C. S = {1} D. S = {– 1; 1}
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Giải các phương trình sau:
x(x – 4) – 3x + 12 = 0


Bài 2: (3 điểm) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h. Đến B người đó làm việc trong 1 giờ rồi quay về A với vận tốc 24 km/h. Biết thời gian tổng cộng hết 5 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Hết
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM .
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
C
A
D
D

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1:
a) x(x – 4) – 3x + 12 = 0


(4 điểm)
 x(x – 4) – 3(x – 4) = 0
0,25


(x – 4)(x – 3) = 0
0,25


x – 4 = 0 x = 4
0,25


x – 3 = 0 x = 3
0,25


Vậy: Tập nghiệm của phương trình: S = {4; 3}
0,25


b) (MC: 12)3(2 x – 3) + 24 = 2(1 – x)
0,25


6x – 9 + 24 = 2 – 2x
0,25


8x = – 13
0,250,25


Vậy: Tập nghiệm của phương trình: 
0,25


c) ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ 1
0,25


MTC: x(x – 1)Phương trình đã cho trở thành:(x – 1)(2x – 1) + x(x + 3) = 3x(x – 1)
0,25


2x2 – x – 2x + 1 + x2 + 3x = 3x2 – 3x
0,25


3x = – 1
0,25


 (TMĐK)
0,25


Vậy: Tập nghiệm của phương trình: 
0,25

Bài 2:
Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ĐK: x > 0
0,5

(3 điểm)
Thời gian người đi xe máy từ A đến B là: (h)
0,25


Thời
 
Gửi ý kiến